محمدرضا شریفی عصر دوشنبه ۲۸ مهر در خاتمه دوره آموزشی اصول مذاکره و تشریفات با بیان این مطلب افزود: موفقیت و اثر بخشی حرفه ای مدیران متاثر از توانایی آن ها در هنر و فن مذاکره است.
شریفی عنوان کرد: دوره آموزشی حضوری 'اصول مذاکره تشریفات' طی دو روز بیست هفتم و بیست بیست هشتم مهرماه ۹۹ در محل هتل پارس کرمان برای دو گروه رانندگان و نیروهای خدماتی و گروه مدیران ستادی و فرمانداران با تدریس استاد علی محمد بیدار مغز برگزار گردید.
وی افزود: در این دوره هجده ساعته سرفصل مطالب آداب مذاکرات، تشریفات، رانندگی صحیح و چگونگی پذیرایی ها به فراگیران آموخته شد.
شریفی گفت:"این دوره با تاکید استاندار کرمان و پیگیری دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری و دیگر واحد ها به نحو مطلوب و در شان مدعوین برگزار گردید."