افتتاحیه برگزاری دوره های آموزش مجازی(انلاین) سه شنبه 11شهریورماه1399 با حضور کارکنان دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری و مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت و فرمانداری های زرند و بردسیر