بمناسبت روز بزرگداشت مرد و سالروزمیلاد پرسرسعادت حضرت علی علیه السلام در دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری باحضور همکاران مرددفتر و با محوریت مدیرکل محترم دفتر برگزارشد
این جلسه صمیمی در دفتر آقای شریفی مدیرکل محترم دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری صورت گرفت وباتوجه به مناسبت این عید عزیز از همکاران مرد دفتر قدر دانی شد و در پایان به همراه تقدیرنامه هدیه ای ارزشمند توسط مدیرکل محترم به همکاران اهدا شد.