جدول زمان بندی دوره ها شرح وظایف 1 و 2  فرمانداری ها در دی  ماه  1398
روز تاریخ مدیران مدعوین نتیجه برگزاری
پنجشنبه 05/10/98 اداره کل حراست  و اداره کل مدیریت بحران فرمانداری کهنوج   و رودبار جنوب  وبخشداری های تابعه برگزارگردید
دفتر امور اقتصادی، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری ومدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت فرمانداری قلعه گنج و رودبار جنوب  وبخشداری های تابعه برگزارگردید
دفتر استاندار،دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری رفسنجان و بخشداری های تابعه برگزارگردید
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، اداره کل پدافند غیرعامل، دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری فهرج   و بخشداری های تابعه برگزارگردید
دفترامور شهری و شوراها، دفترامور روستایی و شوراها ، دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک فرمانداری  جیرفت و عنبرآباد  و بخشداری های تابع برگزارگردید
پنجشنبه 12/10/98 دفترمدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی ، اداره کل حراست فرمانداری سیرجان  و بخشداری های تابعه برگزارگردید
دفترامور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری ، دفترامور امنیتی و انتظامی فرمانداری ارزوئیه   و بخشداری های تابعه برگزارگردید
دفتر استاندار، دفتر امور بانوان و خانواده، هسته گزینش فرمانداری  ریگان و فهرج  و بخشداری های تابعه برگزارگردید
اداره کل امور اداری و مالی، دفتربرنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری و مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت فرمانداری  فاریاب و بخشداری های تابعه برگزارگردید
دفترامور شهری و شوراها، دفترامور روستایی و شوراها ، دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک فرمانداری رودبار جنوب  و بخشداری های تابعه برگزارگردید
دفتر امور اقتصادی، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و اداره کل مدیریت بحران فرمانداری جیرفت و عنبرآباد  و بخشداری های تابعه برگزارگردید
پنجشنبه 19/10/98 اداره کل حراست، دفترامور شهری و شوراها، دفترامور روستایی و شوراها ، دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک فرمانداری انار و بخشداری های تابعه بدلیل بدی
آب و هوا لغو گردید
دفتر استاندار، هسته گزینش ، دفتر امور بانوان و خانواده فرمانداری  کهنوج   و بخشداری های تابعه
دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری، اداره کل مدیریت بحران ومدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت فرمانداری  شهربابک   و بخشداری های تابعه
دفترامور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری ، دفترامور امنیتی و انتظامی فرمانداری  فاریاب   و بخشداری های تابعه
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، اداره کل پدافند غیرعامل، دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری  قلعه گنج  و بخشداری های تابعه
پنجشنبه 26/10/98 دفتر امورهماهنگی  اقتصادی، دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری و اداره کل مدیریت بحران فرمانداری  بم و نرماشیر و بخشداری های تابعه برگزارگردید
دفترمدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی ، اداره کل حراست و دفتر برنامه یزی، نوسازی و تحول اداری فرمانداری ارزوئیه  و بخشداری های تابعه برگزارگردید
دفتر استاندار،دفتر امور بانوان و خانواده، هسته گزینش  فرمانداری  قلعه گنج  و بخشداری های تابعه بدلیل وقوع سیل لغو گردید
دفترامور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری ، دفترامور امنیتی و انتظامی ، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، اداره کل پدافند غیرعامل، دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری رودبارجنوب   و بخشداری های تابعه بدلیل وقوع سیل لغو گردید