گزارش آبان ماه درخصوص دوره شرح وظایف وزارت کشور1 و2 ویژه فرمانداری ها و بخشداری ها
 
تاریخ برگزاری کلاس مدیران       مدعوین        گزارش    
98/09/07 دفتراستاندار-اموربانوان معاونین و بخشداران فرمانداری انار انجام شده
// دفتر امورسیاسی و انتخابات-دفتر امور امنیتی و انتظامی معاونین و بخشداران فرمانداری قلعه گنج انجام شد
// امور اقتصادی-دفتر حذب و حمایت از سرمایه گزاری و مدیریت بحران معاونین و بخشداران فرمانداری فاریاب انجام شد
// اداره کل اداری ومالی-دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری-مدیریت فناوری اطلاعات معاونین و بخشداران فرمانداری ریگان و فهرج انجام شد
// دفاتر امورشهری و شوراها،امورروستایی و شوراها و دفترامورعمرانی و حمل و نقل و ترافیک معاونین و بخشداران فرمانداری منوجان انجام شد