درادامه سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه این هفته در فرمانداری های شهربابک، بردسیر، سیرجان ،بم و نرماشیر و کوهبنان ونرم برگزارشد گزارش حضور در فرمانداری ها  به این  شرح است:
تاریخ مدیران مدعوین وظعیت برگزاری
98/08/16 دفترمدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی -  اداره کل حراست فرمانداری  شهربابک  و بخشداری های تابعه لغوگردید
دفتر استاندار-دفتر امور بانوان و خانواده - هسته گزینش فرمانداری بردسیرو بخشداری های تابعه برگزارشد
دفترامور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری - دفترامور امنیتی و انتظامی اداره کل مدیریت بحران فرمانداری   سیرجان و بخشداری های تابعه لغوگردید
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی - اداره کل پدافند غیرعامل - دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری بم ونرماشیر  و بخشداری های تابعه لغوگردید
دفترامور شهری و شوراها - دفترامور روستایی و شوراها - دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک فرمانداری کوهبنان و بخشداری های تابعه درتاریخ 14آبانماه روز سه شنبه برگزارشد