درادامه سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه این هفته در فرمانداری های سیرجان ، بردسیر، رفسنجان و انار برگزارشد گزارش حضور در فرمانداری ها  به این  شرح است:
  فرمانداری شهرستان سیرجان درروزپنجشنبه مورخ 98/08/09میزبان مدیران محترم دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امورحقوقی و اداره کل حراست بود که با اعلام مدیران کل محترم این جلسه لغو گردید.
در فرمانداری بردسیر دفتر اموراجتماعی وفرهنگی -امور اتباع و مهاجرین خارجی
درفرمانداری رفسنجان اموراداری و مالی - دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری ومدیرکل اداری و مالی و  مدیر فناوری اطلاعات

-و در نهایت در فرمانداری انار نیز  دفاتر امورشهری و شوراها و امورروستایی و شوراها و دفترفنی، امورعمرانیو حمل و نقل و ترافیک حضور یافتند.