ادامه سفرهای آموزشی مدیران ستادی استانداری پنجشنبه  مورخ 18مهرماه 98 در شهرستانهای رفسنجان، بافت و رابر، انار،راور و کرمان بود.

باتوجه به جدول به این شرح می باشد.

 
98/07/18 دفترمدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی -  اداره کل حراست فرمانداری  رفسنجان  و بخشداری های تابعه
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی - اداره کل پدافند غیرعامل - دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی فرمانداری بافت ورابر  و بخشداری های تابعه
اداره کل امور اداری و مالی - دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری - مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت فرمانداری  انار و بخشداری های تابعه
دفترامور شهری و شوراها - دفترامور روستایی و شوراها - دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک فرمانداری راور  و بخشداری های تابعه
دفتر امور اقتصادی- دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری -  مدیریت بحران فرمانداری کرمان و بخشداری های تابعه