درادامه سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه این هفته در فرمانداری های جیرفت و عنبرآباد،انار،رفسنجان، کوهبنان،راور و رابر برگزارشد که گزارش حضور آن به این  شرح است:
  فرمانداری شهرستان جیرفت و عنبرآباد  درروزپنجشنبه مورخ 1398/07/04میزبان جناب آقای اشک مدیرکل محترم دفترمدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی ومعاون مدیرکل  حراست  بود
فرمانداری انار آقای محمدی بازرگان دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری و معاون محترم سرپرست دفتر امور امنیتی و انتظامی و آقای سعیدی  مدیرکل بحران
در فرمانداری رفسنجان آقای شهابی کارشناس حوزه استاندار و خانم بهرآسمانی معاون مشاوربانوان و آقای بهشتی مدیر هسته گزینش
درفرمانداری کوهبنان آقای نویدی مدیرکل اداری ومالی و شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری ورحمتی مدیرفناوری اطلاعات و شبکه دولت
در فرمانداری راور موسی پور مدیرکل اموراجتماعی و فرهنگی و سلاجقه مدیرکل اداره کل پدافندو اثنی عشری معاون دفتراتباع خارجی
و در فرمانداری رابر سنجری مدیرکل  دفتر امور اقتصادی و آقای اسکندری سرپرست دفتر جذب و حمایت ازسرمایه گزاری حضور یافتند

در فرمانداری کهنوج آقای افزون معاون مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی و پیمان سلاجقه مدیرکل پدافندغیرعامل و اثنی عشری کارشناس دفتر اتباع  حضور بعمل آوردند.
-و در نهایت در فرمانداری شهرستان کوهبنان آقای شهابی  کارشناس درفتر حوزه استاندار،خانم دکتر حسینی مدیرکل دفتر بانوان وخانواده حضور بعمل آوردند.