مدیران ستادی استانداری کرمان درپی سفرهای دوره ای آموزش شرح وظایف وظایف1و2درروز پنجشنبه مورخ 17/05/98 میهمان شهرستان های بافت ، رابر، ارزوئیه، ریگان،جیرفت و عنبرآباد  بودند گزارش حضور این دوره به این شرح است:
  فرمانداری بافت درروزپنجشنبه مورخ 1398/05/17میزبان سه مدرس و مدیرکل  و مدیرمحترم ستادی از استانداری کرمان بود؛ آقایان نویدی مدیرکل اداری ومالی ، شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری و رحمتی مدیرواحد مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت  دربخش های مختلف بود؛
اقایان شهابی نژاد(کارشناس حوزه استاندار)-آقای بهشتی فر(مدیرهسته گزینش)سرکارخانم حسینی-  در فرمانداری شهرستان ارزوئیه به بیان مطالب آموزشی درخصوص شرح وظایف حوزه استاندار-گزینش و مشاوربانوان و خانواده ارائه دادند.
درادامه این سفرهای آموزشی  درفرمانداری شهرستان بم آقایان شهسواری معاون دفتر امورشهری و شوراها،ایرانمنش مدیرکل امورروستایی و شوراها و مبشرمعاون دفترفنی،امورعمرانی و حمل و نقل و ترافیک حضورپیداکردند.
در فرمانداری ریگان آقای اشک مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، آقای اشک مدیرکل مدیریت عملکرد، وبازرسی و امورحقوقی و  آقایان مغفوری (معاون مدیرکل حراست)و محتشم(کارشناس) ازطرف مدیرکل حراست استانداری
-و در نهایت در فرمانداری شهرستان های  جیرفت و عنبرآباد نیز آقای افزون معاون مدیرکل دفتر اموراجتماعی و فرهنگی وآقای سلاجقه مدیرکل پدافندغیرعامل –وآقای اثنی عشری معاون مدیرکل دفتر اتباع و امورمهاجرین خارجی درخصوص مباحث شرح وظایف مجموعه خود تدریس نمودند.