دوره آموزشی تربیت قرآن وراهکارهای آن در ماه مبارک رمضان توسط معاونت آموزش و پژوهش دفتربرنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری برگزارگردید.این دوره آموزشی هرظهر بین دونماز ظهرو عصر بامربیگری حجه الاسلام والمسلمین علیزاده درنمازخانه استانداری برگزارشددراین دوره شرکت کننده گان ضمن آشنایی با مسائل احکام خود با مسائل تاثیروجود قرآن درزندگانی انسانهاآموزش دیدند.