برگزاری ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی دستگاه های تابعه وزارت کشور1و2 مورخ چهارم بهمن ماه97 در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان
شروع جلسه با قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
شروع کلاس اول درساعت 7.30صبح پنج شنبه ، درسالن شهید مرتضوی استانداری کرمان باحضور همکاران واحدمالی اداری برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری ودفتر جذب وحمایت از سرمایه گزاری ودفتر هماهنگی وفناوری اطلاعت و شبکه دولت توسط استاد جلسه خانم موسی پورمدیرکل محترم دفتر امور اجتماعی برگزارشد و دراین کلاس به بیان مباحث آشنایی با واحد مربوطه ایشان توضیحات لازم داده شداز جمله آشنایی با امور اجتماعی و ماموریت مخصوص آن و آشنایی باواحد اموربخش های اجتماعی
خلاصه مباحث کلاس: اموراجتماعی و عملکرد آن دفتردر استانداری وماموریت های مهم دفتر اجتماعی در مسائل اجتماعی استان
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه منابع انسانی وپایان جلسه درساعت 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 9.30صبح پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط حجه الاسلام محمودی مدیرکل محترم دفتر استاندار همراه با همکاران شاغل در واحد های اداره کل حراست،حوزه معاونت هماهنگی و امورعمرانی و اداره کل مدیریت بحران، امورشهری وامورروستایی و دفتر فنی امور عمرانی و ترافیک
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف  واحد های تابع حوزه مربوطه عملکردصحبت کرد
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه عمرانی و خاتمه جلسه درساعت 11.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 11.45 ظهر پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط خانم حسینی مدیرکل دفتراموربانوان وخانواده همراه با همکاران شاغل در واحد های حوزه معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی ،دفتر امورسیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری ،دفتر امورامنیتی و انتظامی ،اداره کل پدافندغیرعامل، دفتر استاندار،روابط عمومی،دفتر امور اجتماعی،دفتر امور بانوان،هسته گزینش،دفتر عملکردبازرسی و امورحقوقی،دفتر اتباع ومهاجرین خارجی
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف واحد دفتر بانوان و امور خانواده  ومعرفی عملکرد آن دستگاه برای همکاران
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه سیاسی و خاتمه جلسه درساعت 13.30