برگزاری ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی دستگاه های تابعه وزارت کشور1و2 مورخ بیست و هفتم دی ماه97 در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان
شروع جلسه با قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
شروع کلاس اول درساعت 7.30صبح پنج شنبه ، درسالن شهید مرتضوی استانداری کرمان باحضور همکاران واحدمالی اداری برنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری ودفتر جذب وحمایت از سرمایه گزاری ودفتر هماهنگی وفناوری اطلاعت و شبکه دولت توسط استاد جلسه آقای اشک مدیرکل محترم دفترمدیریت عملکرد،بازرسی و امورحقوقی برگزارشد و دراین کلاس به بیان مباحث آشنایی با واحد مربوطه ایشان توضیحات لازم داده شداز جمله آشنایی با امور بازرسی و عملکرد و وظایف و آشنایی باواحد امورنظارت
خلاصه مباحث کلاس: اموربازرسی به مسائل مهم
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه منابع انسانی وپایان جلسه درساعت 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 9.30صبح پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط احمدی افزادی مدیر کل حراست استانداری همراه با همکاران شاغل در واحد های اداره کل حراست،حوزه معاونت هماهنگی و امورعمرانی و اداره کل مدیریت بحران، امورشهری وامورروستایی و دفتر فنی امور عمرانی و ترافیک
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف  واحد های تابع حراست  عملکردصحبت کرد
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه عمرانی و خاتمه جلسه درساعت 11.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 11.45 ظهر پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط زیوری مدیرکل فنی وامور عمرانی دفتر حمل ونقل ترافیک استانداری همراه با همکاران شاغل در واحد های حوزه معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی ،دفتر امورسیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری ،دفتر امورامنیتی و انتظامی ،اداره کل پدافندغیرعامل، دفتر استاندار،روابط عمومی،دفتر امور اجتماعی،دفتر امور بانوان،هسته گزینش،دفتر عملکردبازرسی و امورحقوقی،دفتر اتباع ومهاجرین خارجی
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف واحد حراست  ومعرفی عملکرد آن دستگاه برای همکاران
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه سیاسی و خاتمه جلسه درساعت 13.30