برگزاری ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی دستگاه های تابعه وزارت کشور1و2 مورخ سیزدهم دی ماه97 در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان
شروع جلسه با قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
شروع کلاس اول درساعت 7.30صبح پنج شنبه ، درسالن شهید مرتضوی استانداری کرمان باحضور همکاران واحدمالی اداریبرنامه ریزی ،نوسازی و تحول اداری ودفتر جذب وحمایت از سرمایه گزاری ودفتر هماهنگی وفناوری اطلاعت و شبکه دولت توسط استاد جلسه آقای زیوری مدیرکل فنی؛ امورعمرانی و حمل و نقل و ترافیک برگزارشد و دراین کلاس به بیان مباحث آشنایی با واحد مربوطه ایشان توضیحات لازم داده شداز جمله آشنایی با امور حمل و نقل و وظایف و آشنایی باواحد امورعمرانی و ترافیک
خلاصه مباحث کلاس: امورفنی به مسائل مهم
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه منابع انسانی وپایان جلسه درساعت 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 9.30صبح پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط اشک مدیرکل دفترمدیریت عملکرد؛بازرسی و امورحقوقی استانداری همراه با همکاران شاغل در واحد های اداره کل حراست،حوزه معاونت هماهنگی و امورعمرانی و اداره کل مدیریت بحران، امورشهری وامورروستایی و دفتر فنی امور عمرانی و ترافیک
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف  واحد بازرسی و خدمات مربوط به امورحقوقی وساختار عملکردصحبت کرد
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه عمرانی و خاتمه جلسه درساعت 11.30
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 11.45 ظهر پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان وبا قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی میرصادقی معاون آموزش و پژوهش  دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
توسط احمدی افزادی مدیرکل حراست استانداری همراه با همکاران شاغل در واحد های حوزه معاونت سیاسی،امنیتی و اجتماعی ،دفتر امورسیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری ،دفتر امورامنیتی و انتظامی ،اداره کل پدافندغیرعامل، دفتر استاندار،روابط عمومی،دفتر امور اجتماعی،دفتر امور بانوان،هسته گزینش،دفتر عملکردبازرسی و امورحقوقی،دفتر اتباع ومهاجرین خارجی
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف واحد حراست  ومعرفی عملکرد آن دستگاه برای همکاران
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه سیاسی و خاتمه جلسه درساعت 13.30