برگزاری ادامه سلسله جلسات دوره های آموزشی تخصصی درون سازمانی دستگاه های تابعه وزارت کشور1و2 مورخ پانزدهم آذرماه97 در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان
شروع جلسه با قرائت کلام الله مجید و خوش آمدگویی شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری
شروع کلاس اول درساعت 7.30صبح پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان توسط رحمتی مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری کرمان
خلاصه مباحث کلاس: معرفی واحد فناوری اطلاعات وتوضیح درمورد شبکه دولت وشرح وظایف آن
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه منابع انسانی وپایان جلسه درساعت 9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 9.30صبح پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان توسط سلاجقه مدیرکل پدافند عامل  استانداری کرمان
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف  واحد پدافند غیرعامل استانداری ومعرفی عملکرد آن دستگاه
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه عمرانی و خاتمه جلسه درساعت 11.30
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شروع کلاس دوم در ساعت 11.45 ظهر پنج شنبه ، سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان توسط شریفی مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری کرمان
خلاصه مباحث کلاس: معرفی و شرح وظایف دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری ومعرفی عملکرد آن دستگاه
شرکت کنندگان درجلسه:حوزه سیاسی و خاتمه جلسه درساعت 13.15