دوره آموزشی مدیریت بحران مورخ 4مهرماه 97 با محوریت دستگاه رادیو ترانک در سالن پیامبر اعظم  استانداری کرمان برگزار گردید