مراسم جشن و کلاس آموزشی چهارمین نشست گفتمان دینی باموضوع تحکیم بنیان خانواده(دوره آموزشی خانواده متعالی دراسلام) باحضور کارکنان ستاداستانداری بهمراه فرزندان دختربمناسبت سالروزمیلاددردانه موسی ابن الجعفر(ع)و خواهرعفیفه امام رئوف علی ابن موسی الرضالمرتضی(ع)درسالن شهید مرتضوی استاندار کرمان ساعت 10مورخ 28/04/1397 برگزارگردید