مکان فعلی :
اخبار برگزیده:
  
ارتباط با ما
نشریات
  شعار سال
تمامی حقوق این پورتال متعلق به استانداری کرمان است
  
نام سال

گزارش مورخ ۱۶آبان ماه دوره سفرهای آموزشی شرح وظایف وزارت کشور۱و۲ مدیران ستادی استانداری کرمان
درادامه سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه این هفته در فرمانداری های شهربابک، بردسی ...
گزارش مورخ۹آبان ماه دوره سفرهای آموزشی شرح وظایف وزارت کشور۱و۲ مدیران ستادی استانداری کرمان
درادامه سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه این هفته در فرمانداری های سیرجان ، بردسی ...
برگزاری دوره آموزشی شرح وظایف همچنان ادامه دارد
گزارش دوره آموزشی ۲آبان ماه ۹۸
شتابکار
شتابکار
داستانی جالب از توکل برخدا
داستانی جالب از توکل برخدا

  
جناب آقای محمدرضا شریفی
ارتباط با مدیریت
جناب آقای محمدرضا شریفی

  


مناسبت روز
آمار سایت

کل بازدیدکنندگان ۲۳۰۸۸ نفر
بازدید امروز ۱۴
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۲ نفر