مکان فعلی :
اخبار برگزیده:
  
ارتباط با ما
نشریات
  شعار سال
تمامی حقوق این پورتال متعلق به استانداری کرمان است
  
نام سال

ادامه دوره های شرح وظایف ۱و۲فرمانداری های استان
ادامه سفرهای آموزشی مدیران ستادی استانداری پنجشنبه مورخ ۱۸مهرماه ۹۸ در شهرستانهای رفسنجان، بافت و ر ...
گزارش دوره سفرهای آموزشی شرح وظایف وزارت کشور۱و۲ مدیران ستادی استانداری کرمان
گزارش دوره سفرهای آموزشی شرح وظایف وزارت کشور۱و۲ مدیران ستادی استانداری کرمان
پیام تحول دفتر برنامهریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری
گزارش دوره سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه ۰۴مهرماه۹۸
گزارش دوره سفرهای دورهای مدیران ستادی استانداری کرمان ،پنجشنبه ۰۴مهرماه۹۸
شهادت امام حسن مجتبی(ع)

  
جناب آقای محمدرضا شریفی
ارتباط با مدیریت
جناب آقای محمدرضا شریفی

  


مناسبت روز
آمار سایت

کل بازدیدکنندگان ۲۱۱۳۴ نفر
بازدید امروز ۱۴
تعداد بازدیدکنندگان دیروز ۲۳ نفر